Kontakt

Kontakt

Šef Odsjeka za geografiju

Dr.sc. Edin Hrelja, vanredni profesor
Telefon: +387 33 723 765
E-mail: edinhrelja@pmf.unsa.ba

 

Sekretar Odsjeka za geografiju

Telefon: +387 33 723 736
E-mail: geografija@pmf.unsa.ba

CAPTCHA image

Hvala vam što nas štitite od SPAM poruka