Kabinet za metodiku nastave geografije

X

 

Saradnja sa osnovnim i srednjim školama

Odsjek za geografiju kontinuirano održava saradnju sa većim brojem osnovnoškolskih i srednjoškolskih institucija. Najkonkretniji vid takve saradnje se ostvaruje na polju praktične nastave za studente Nastavničkog smjera. Trenutno se izvođenje nastavnog predmeta Didaktičko-metodička praksa iz geografije odvija u saradnji sa Prvom bošnjačkom gimnazijom (od 2021. godine) i Osnovnom školom Malta (od 2023. godine). Prethodno je ovaj vid praktične nastave izvođen u drugim sarajevskim obrazovnim ustanovama: KŠC Sv. Josip (Opća-realna gimnazija), Gimnazija Dobrinja, Osnovna škola Grbavica I, Osnovna škola Zajko Delić i Osnovna škola Hasan Kikić.

Pored toga, aktivnosti Odsjeka i njegovih članova koje se odnose na promociju geografije kao nauke, realizaciju naučno-stručnih projekata i naučno-istraživački rad su provedene u saradnji sa brojnim drugim školskim institucijama, kao što su: Prva gimnazija u Sarajevu, Treća gimnazija u Sarajevu, Srednja ugostiteljsko-turistička škola u Sarajevu, SŠC ‘Nedžad Ibrišimović’ u Ilijašu, Gimnazija Visoko, Gimnazija ‘Muhsin Rizvić’ u Kaknju, MSŠ Nordbat-2 u Varešu, MSŠ Mehmedalija Mak Dizdar u Brezi, OŠ Osman Nuri Hadžić, OŠ Srednje, OŠ Kiseljak, Četvrta osnovna škola, OŠ Musa Ćazim Ćatić, POŠ Bloom i dr. Nastavno osoblje Odsjeka za geografiju je učestvovalo i u projektima stručnog usavršavanja za nastavnike geografije osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo i Srednjobosanskom kantonu do 2019. godine, te održavala bliske kooperativne odnose sa Udruženjem nastavnika i profesora Kantona Sarajevo – Globus i Udruženjem profesora i nastavnika geografije Srednjobosanskog kantona.