I ciklus studija

Studijski program na I ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo je u akademskoj 2005/2006. godini. Prvi ciklus studija na Odsjeku za geografiju traje 4 studijske godine, odnosno 8 semestara i njegovim završetkom se stiče ukupno 240 ECTS kredita. Jedna studijska godina je organizirana na dva semestra, zimski i ljetni, i traje jednu akademsku godinu (sa jednomjesečnim prekidom tokom augusta). Završetkom jedne studijske godine stiče se ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

Studijski programi na I ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća četiri studijska smjera:

  • Nastavnički,
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam,
  • Zaštita životne sredine.

Studijski program nastavničkog smjera je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Završetkom I ciklusa studija nastavničkog smjera stiče se zvanje bakalaureat/bachelor geografije-nastavnički smjer. Bakalaureat geografije-nastavnički smjer osposobljen je za samostalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije.

Bakalaureati geografije koji su završili I ciklus studija geografije sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije na I ciklusu studija.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1200 KM) i vanrednog studenta (troškove studija snosi student – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u elaboratu.

Studijski program na smjeru regionalno i prostorno planiranje je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za rad u oblastima regionalnog i prostornog planiranja. Završetkom I ciklusa studija smjera regionalno i prostorno planiranje stiče se zvanje bakalaureat/bachelor geografije- regionalnog i prostornog planiranja. Bakalaureat geografije-regionalno i prostorno planiranje osposobljen je za timski rad u različitim fazama pripreme, izrade i revizije prostornih i regionalnih planova u oblasti prirodnogeografskih i društvenogeografskih osnova regionalnih i prostornih planova.

Bakalaureati regionalnog i prostornog planiranja koji su završili I ciklus studija sa prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost za učešće u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije i regionalnog i prostornog planiranja na I ciklusu studija.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1200 KM) i vanrednog studenta (troškove studija snosi student – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u elaboratu.

Studijski program Turizam na prvom ciklusu traje četiri godine – osam semestara, a studiranje je moguće u statusu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta. Student/studentica nakon svih položenih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom i odbranom završnog rada prvog ciklusa stiče akademski naziv baccalaureus/baccalaurea turizma. Studijski program Turizam fokusira se na sticanje teorijskog i praktičnog multidisciplinarnog obrazovanja u svrhu razvijanja stručnih kompetencija za obavljanje širokog spektra aktivnosti iz svih oblasti turizma. Program je namijenjen budućim studentima koji žele da kroz ovaj studij steknu znanja iz oblasti turističko-marketinških, turističko-menadžerskih i srodnih vještina od temeljnog značaja za promociju i unapređenje turističke ponude Bosne i Hercegovine, te njihovo umrežavanje sa najpoznatijim srodnim turističkim destinacijama iz regije, Evrope i svijeta.

Osnivanjem studijskog programa Turizam na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta omogućava se uspostavljanje intenzivnijih mehanizama povezivanja s međunarodnim tržištem i okruženjem kao odgovor na potrebu jačanja ove oblasti na evropskom putu Bosne i Hercegovine, pri čemu na ovaj način postajemo intelektualno sposobna i društveno odgovorna akademska zajednica. Obrazovanjem kvalitetnih kadrova u oblasti turizma, Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet se profilira kao proaktivan, pouzdan, prepoznat, atraktivni partner i produktivni i kreativni član globalne, EU i regionalne akademske zajednice, što je u skladu sa vizijom Univerziteta.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1300 KM) i vanrednog studenta (troškove studija snosi student – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u elaboratu.

Četverogodišnji bachelor program Zaštita životne sredine fokusira se na inovacije, upravljanje, planiranje prostora i savremena znanja u oblasti zaštite životne sredine. Program je namijenjen budućim studentima koji žele da kroz inovirani set modula razviju i unaprijede znanja i vještine u oblasti zaštite životne sredine. Osnivanjem studija Zaštite životne sredine na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta pridonosi se prepoznavanju, prevenciji i rješavanju prepoznatih geoekoloških problema od lokalnog do globalnog nivoa.

Studijski program nije samo namijenjen budućim studentima, već pruža mogućnost za saradnju i osposobljavanje službenika različitih institucija i agencija od lokalnog, regionalnog do nacionalnog nivoa, te različitih djelatnika koji rade u oblasti zaštite prirode, a koji u ovoj oblasti žele dodatno unaprijediti svoja znanja, vještine i kompetencije. Studijski program Zaštite životne sredine traje četiri godine – osam semestara, a studiranje je moguće u statusu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog studenta. Student nakon položenih svih ispita predviđenih Nastavnim planom i programom i odbranom završnog rada prvog ciklusa stiče akademski naziv baccalaureus/baccalaurea zaštite životne sredine.

Studiranje je moguće u statusu redovnog (troškove studija snosi Osnivač), redovnog samofinansirajućeg (troškove plaćaju studenti – cijena studija određena Odlukama Vlade Kantona i iznosi cca. 1300 KM) i vanrednog studenta (troškove studija snosi student – cijena studija cca. 900 KM).

Više informacija o studijskom programu možete pronaći u elaboratu.