Međunarodna saradnja

Odsjek za geografiju razvio je vrlo intenzivnu suradnju sa više visokoškolskih nastavno-naučnih institucija u inostranstvu među kojima su:

 • Oddelek za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem u Kopru,
 • Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 • Katedra za geografiju Pedagoške fakultete Masarykove Univerze u Brnu,
 • Department of Geography University of Kingston,
 • University de Paris-IV,
 • Institut fur Geographie und Raumforschung Karl-Franzens-Universitat Graz,
 • University of Kopenhagen,
 • Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani i dr.

U okviru Erasmus+ programa razmjene, Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uspješno sarađuje sa:

 • Department of Geography, Faculty of Science, Palacky University, Olomouc, Czech Republic,
 • Turistica – College of Tourism, University of Primorska, Slovenia,
 • Faculty of Science and Technology, University of Debrecen, Hungary.

Studijski boravci nastavnika na Odsjeku za geografiju

RB. Ime i prezime Ak. titula Institucija Datum boravka
1. Danko Simić Mr Karl-Franzens-Universität Graz, Austrija 09-13. maj, 2022.
2. Amadé Halász Doc.dr. University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography and Earth Sciences, Mađarska 25-29. april, 2022.
3. Grzesiek Smułek Dr.sc. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poljska 28. oktobar 2021.
4. Miha Koderman Doc.dr. Univerza na Primorskem/Fakultet za humanistične študije, Slovenija 14-18. septembar 2021.
5. Miloslav Šery Doc.dr. Palacký University Olomouc, Češka 17. juni, 2021.
6. David Fiedor Doc.dr. Palacký University Olomouc, Češka 17. juni, 2021.
7. Lucia Brisudova Mr Palacký University Olomouc, Češka 17. juni, 2021.
8. Pedro Cabral Dr.sc. NOVA IMS, University of Lisbon,

Portugal

11-14. juni, 2019.
9. Igor Žiberna Dr.sc. Faculty of Philosophy, Maribor,
Slovenija
ljetni semestar, 2019.
10. Eva Podovšovnik Dr.sc. Faculty of Tourism Studies – Turistica,
University of Primorska, Slovenija
20-24. maja, 2019.
11. Igor Jurinčić Dr.sc. Faculty of Tourism Studies – Turistica,
University of Primorska, Slovenija
20-24. maja, 2019
12. Petr Šimaček Dr.sc. Faculty of Science, Palacky University,
Olomouc, Češka
02-08. jula, 2017.
RB. Ime i prezime Ak. titula Institucija Datum boravka
1. Pavel Ptacek Dr. sc. Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno 26-30. juni 2023.
2. Nemanja Davidović Dr. sc. Faculty of Science, University of Novi Sad, Srbija 23-26. februar 2016.

 

 

 

Studijske posjete nastavnika i saradnika Odsjeka za geografiju drugim institucijama

RB. Ime i prezime Ak. titula Institucija Datum boravka
1. Edin Hrelja Doc.dr. University of Primorska, Koper, Slovenija 04-08. aprila 2022.
2. Ahmed Džaferagić >MA University of Primorska, Koper, Slovenija 04-08. aprila 2022.
3. Boris Avdić Doc.dr. Palacký University Olomouc, Češka 22-26. novembra 2021.
4. Aida Avdić MA Palacký University Olomouc, Češka 22-26. novembra 2021.
5. Amra Banda >MA Faculty of Tourism Studies – Turistica,
University of Primorska, Slovenija
13-17. maja 2019.
6. Boris Avdić MA Institute of Earth Sciences, University of Debrecen,
Mađarska
08-12. aprila 2019.
7. Aida Avdić MA Institute of Earth Sciences, University of Debrecen,
Mađarska
25-29. marta 2019
8. Nusret Drešković Dr.sc. Faculty of Sciences, Palacky University,
Češka
21. novembra – 12. decembra
2016.
9. Nusret Drešković Dr.sc. Faculty of Philosophy, University of Maribor,
Slovenija
28. novembra – 04. decembra
2016.
RB. Ime i prezime Ak. titula Institucija Datum boravka
1. Ranko Mirić Prof. dr. University of Primorska, Faculty of Humanistic Studies, Koper, Slovenija 13-18. april 2023.
2. Aida Korjenić Prof. dr. University of Primorska, Faculty of Humanistic Studies, Koper, Slovenija 13-18. april 2023.
3. Edin Hrelja Prof. dr. University of Primorska, Faculty of Humanistic Studies, Koper, Slovenija 13-18. april 2023.
4. Amina Sivac Doc. dr. University of Primorska, Faculty of Humanistic Studies, Koper, Slovenija 13-18. april 2023.
5. Nusret Drešković Dr. sc. Faculty of Science, Palacky University,

Olomouc, Češka

10-19. juni 2017.
6. Senada Nezirović Dr. sc. Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru,

Hrvatska

08. mart 2017.

Programi studentske razmjene

U okviru različitih programa studentske razmjene (ERASMUS+, CEEPUS i MEVLANA) na Odsjeku za geografiju su tokom proteklog perioda boravili studenti iz različitih evropskih zemalja. Također, naši studenti su boravili na partnerskim institucijama u Češkoj, Mađarskoj i Sloveniji.

RB. Ime i prezime Ak. titula Institucija Datum boravka
1. Katerina Novakova Palacky University, Češka Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
zimski semstar ak. 2018/19.
2. Zinaida Baznik University of Primorska, Slovenija Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ljetni semestar ak. 2017/18.
3. Lukas Caha Palacky University, Češka Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ljetni semestar ak. 2016/17.
4. Jan Krusinsky Palacky University, Češka Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ljetni semestar ak. 2016/17.
5. Kristina Kratofil University of Zadar, Hrvatska Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
zimski semestar ak. 2016/17.
6. Eva Šera Komlossyova Palacky University, Češka Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ljetni semestar ak. 2016/17.
7. Tarik Medošević Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka ljetni semestar ak. 2019/20.
8. Amar Čengić Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka ljetni semestar ak. 2019/20.
9. Luka Stanić Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka ljetni semestar ak. 2019/20.
10. Ahmed Džomba Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka ljetni semestar ak. 2019/20.
11. Dino Kapić Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka ljetni semestar ak. 2019/20.
12. Tarik Medošević Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Institute of Earth Sciences,
University of Debrecen, Mađarska
ljetni semestar ak. 2018/19.
13. Amar Čengić Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Institute of Earth Sciences,
University of Debrecen, Mađarska
ljetni semestar ak. 2018/19.
14. Selma Čelik Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka zimski semestar ak. 2015/16.
15. Elsa Lojić Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka zimski semestar ak. 2015/16.
16. Medina Alajbegović Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka zimski semestar ak. 2015/16.
17. Adel Zuka Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka zimski semestar ak. 2015/16.
18. Dino Parganlija Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka zimski semestar ak. 2015/16.
19. Irfan Bećirević Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu, BiH
Palacky University, Češka zimski semestar ak. 2015/16.
RB. Ime i prezime Ak. titula Institucija Datum boravka
1. Mehmet Hasbahce Canakkale Onsekiz Mart Univesity,
Turska
Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ak. 2017/18.
1. Eray Celikbilek Canakkale Onsekiz Mart Univesity,
Turska
Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ak. 2017/18.
RB. Ime i prezime Institucija Gostujuća institucija Datum boravka
1. Adam Vaculík The Faculty of Regional Development and International Studies,

Mendel University in Brno

Odsjek za geografiju

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet

04-17.9.2023
2. Terenska nastava studenata II i III godine -smjerovi:

– Turizam i zaštita životne sredine

– Regionalno i prostorno planiranje

– Nastavnički smjer

Odsjek za geografiju

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno -matematički fakultet

Faculty of Humanistic Studies

University of Primorska, Koper

13-18.4.2023.
3. Adnana Elkaz  

Odsjek za geografiju
Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet

 

Odjel za geografiju

Univerzitet u Zadru

26.02-14.7.2023.
4. Vojtěch Pavelec The Faculty of Regional Development and International Studies

Mendel University in Brno

 

Odsjek za geografiju

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet

 

01.10.2022-31.01.2023
5. Kristina Lattova The Faculty of Regional Development and International Studies

Mendel University in Brno

Odsjek za geografiju

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet

01.10.2022-31.01.2023
6. Sara Hero Odsjek za geografiju

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet

Jagiellonian University in Kraków

Institute of Geography and Spatial Management

03.7-17.7.2022
7. Amina Karić Odsjek za geografiju

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet

Geografski odsjek

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

28.02-13.7.2022
8. Martin Bárta Palacký University Olomouc Odsjek za geografiju

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet

24.5-23.6.2022
9. Blaž Gorski Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ljetni semestar ak. 2016/17.
10. Tamara Batel Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska Odsjek za geografiju PMF-a
Univerziteta u Sarajevu
ljetni semestar ak. 2016/17.