II ciklus studija

  /  II ciklus studija

Studijski program na II ciklusu studija Odsjeka za geografiju prema Bolonjskom sistemu studiranja započeo je u akademskoj 2008/2009. godini. Drugi ciklus studija na Odsjeku za geografiju traje jednu studijsku godinu, odnosno 2 semestra (zimski i ljetni) i njegovim završetkom se stiče ukupno 60 ECTS kredita, odnosno 30 ECTS po jednom semestru.

Studijski programi na II ciklusu studija Odsjeka za geografiju su organizirani na sljedeća tri studijska smjera:

  • Nastavnički,
  • Regionalno i prostorno planiranje,
  • Turizam i zaštita životne sredine.

Studijski program nastavničkog smjera na II ciklusu studija je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za stručno-naučni rad u oblasti odgojno-obrazovnog sistema u oblasti geografije kao i za pedagoški rad u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Završetkom II ciklusa studija nastavničkog smjera stiče se zvanje magistar geografije (MA).

Osim za samostalno vođenje odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim i srednjim školama iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije, magistri geografije su osposobljeni i za učešće u svim aktivnostima timske izrade i revizije nastavnih planova za osnovnu i srednje škole, učešće u kreiranju i reviziji nastavnih programa iz svih predmeta koji pripadaju matičnoj oblasti geografije, savjetodavne i nadzorne aktivnosti u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog procesa iz geografije koje sprovode nadležna ministarstva i institucije, kao i učešće u procesu stručne evaluacije udžbenika i priručnika za sve predmete koji pripadaju oblasti geografije.

Magistri geografije (MA) koji su završili II ciklus studija geografije prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost učešća u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta/višeg asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije na I ciklusu studija.

Studijski program II ciklusa studija na smjeru regionalno i prostorno planiranje je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za stručno-naučni rad u oblastima regionalnog i prostornog planiranja. Završetkom II ciklusa studija, smjer regionalno i prostorno planiranje, stiče se zvanje magistar geografije (MA), usmjerenje regionalno i prostorno planiranje.

Magistri geografije, usmjerenje regionalno i prostorno planiranje osposobljeni su za rukovođenje i/ili učešće u timovima u različitim fazama pripreme, izrade i revizije regionalnih i prostornih planova, za savjetodavne aktivnosti u toku realizacije regionalnih i prostornih planova u okviru nadležnih ministarstava i institucija, za učešće u procesu stručne evaluacije regionalnih i prostornih planova kao i brojnim drugim poslovima iz navedenih oblasti. Magistri geografije (MA), usmjerenje regionalno i prostorno planiranje koji su završili II ciklus studija prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost učešća u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta/višeg asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije i regionalnog i prostornog planiranja na I ciklusu studija.

Studijski program II ciklusa studija na smjeru turizam i zaštita životne sredine je prilagođen edukaciji i pripremi studenata za rad u oblastima turizma i zaštite životne sredine. Završetkom II ciklusa studija, smjer turizam i zaštita životne sredine, stiče se zvanje magistar geografije (MA), usmjerenje turizam i zaštita životne sredine. Magistri geografije, usmjerenje turizam i zaštita životne sredine osposobljeni su za rukovođenje i/ili timski rad u različitim fazama pripreme, izrade i revizije planova razvoja turističkih destinacija, za rukovođenje i/ili timski rad u kreiranju turističkih proizvoda date turističke regije ili turističkog područja, za samostalan naučno-istraživački rad u oblasti identifikacije i valorizacije prirodnogeografskih i društvenogeografskih potencijala u svim fazama turističkog planiranja, za savjetodavne i nadzorne aktivnosti u cilju sprovođenja planova i strategija razvoja turizma i njihovo provođenje u život u okviru nadležnih ministarstava i institucija.

Također i za učešće u procesu stručne evaluacije prostorno-planerske dokumentacije koja se odnosi na oblast turizma, za istraživački, savjetodavni i nadzorni rad u oblasti održivog korištenja prirodnih i društvenih resursa u okviru nadležnih ministarstava i institucija, za istraživački, savjetodavni i nadzorni rad u oblasti zaštite od svih oblika prirodnih nepogoda i katastrofa i brojne druge poslove iz navedenih oblasti. Magistri geografije, usmjerenje turizam i zaštita životne sredine koji su završili II ciklus studija prosječnom ocjenom tokom studija višom od 8/osam/ imaju mogućnost učešća u nastavno-naučnom procesu u svojstvu asistenta/višeg asistenta na visokoškolskim ustanovama koje realiziraju studij geografije u oblasti turizma i zaštite životne sredine na I ciklusu studija.

Detaljnije informacije o navedenim studijskim programima II ciklusa studija geografije na našem Odsjeku mogu se dobiti pregledom adekvatnih nastavnih planova i programa.

Na Odsjeku za geografiju se od akademske 2003./2004. godine realizira postdiplomski studij po predbolonjskom nastavnom planu i programu, smjer: „Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja“, u trajanju od 2 godine (4 semestra). Detaljnije informacije o ovom studijskom programu možete dobiti uvidom u adekvatni program studija.