Smjer nastavnički

Nastavni program

Nastavnički smjer

PMF Geografija
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TG-101-1 Uvod u geografiju 5 obavezni
FG-111.1-1 Opća geologija 5 obavezni
FG-108-1 Matematička kartografija 5 obavezni
FG-108-1 Matematička geografija 5 obavezni
FG-101-1 Meteorologija 5 obavezni
FG-107.2-1 Topografija 3 izborni
STAT-114/I Statistika 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-111.8-1 Petrografija sa mineralogijom 5 obavezni
FG-107.5-1 Primijenjena kartografija 5 obavezni
FG-102.5-1 Klimatologija 5 obavezni
FG-103.1-1 Tektonska geomorfologija 5 obavezni
FG-106-1 Pedogeografija 5 obavezni
TG-114-1 Terenska nastava I 3 izborni
TG-118-1 Grafičke metode i modeli u geografiji 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-201 Egzogena geomorfologija 5 obavezni
FG-251 Hidrografija kopna 5 obavezni
FG-252 Biogeografija 5 obavezni
FG-204 Paleogeografija 5 obavezni
TMG-206 Geoinformatika 5 obavezni
GE-210 Uvod u geoekologiju 3 izborni
TMG-262 Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-204.2-1 Okeanografija 5 obavezni
GIS-211-1 GIS 5 obavezni
SG-202-1 Demogeografija 5 obavezni
RG-201-1 Geografska regionalizacija 5 obavezni
DG-201.1-1 Opća ekonomska geografija 5 obavezni
TG-215-1 Terenska nastava II 3 izborni
FG-207.6-1 Tematsko kartiranje 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-301.3-1 Geoekološke neravnoteže i posljedice 5 obavezni
RG-303.1-1 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni
RG-302-1 Regionalna geografija Evrope 5 obavezni
RG-304.2-1 Regionalna geografija Afrike 5 obavezni
PGP-355 Pedagogija 5 obavezni
RPP-301-1 Uvod u regionalno i prostorno planiranje 3 izborni
DG-301.2-1 Industrijska geografija 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-303.2-1 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II 5 obavezni
RG-304.4-1 Regionalna geografija Amerike 5 obavezni
RG-304.3-1 Regionalna geografija Australije i Okeanije 5 obavezni
RG-304.1-1 Regionalna geografija Azije 5 obavezni
PGP-309 Psihologija 5 obavezni
TG-316-1 Terenska nastava III 3 izborni
PGP-355/I Didaktika 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TG-404-1 Metodika nastave geografije 5 obavezni
DG-407-1 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni
T-401-1 Turistička geografija 5 obavezni
RG-402.1-1 Regionalna geografija Evropske unije 5 obavezni
DG-404-1 Humana geografija 5 obavezni
T-407-1 Turistička geografija Bosne i Hercegovine 3 izborni
FG-403.9-1 Geografija krša 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
TG-404.6-1 Didaktičko-metodička praksa iz geografije 5 obavezni
TG-402-1 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni
DG-408-1 Politička geografija 5 obavezni
GE-401.5-1 Geografija prirodnih nepogoda i katastrofa 5 obavezni
TG-412-1 Završni rad I ciklusa studija 5 obavezni
TN-404-1 Terenska nastava IV 3 izborni
DG-409-1 Geografija i globalizacija 2 izborni