Smjer turizam i zaštita životne sredine

Nastavni program

Turizam i zaštita životne sredine

PMF Geografija
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-106-3 Geografska i životna sredina 5 obavezni
FG-111.1-3 Opća geologija 5 obavezni
FG-107.2-3 Topografija 5 obavezni
T-110-3 Geografija i turizam 5 obavezni
FG-101-3 Meteorologija 5 obavezni
EJ-107 Engleski jezik I 3 izborni
STST-114/I Statistika 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
T-132-3 Etnologija 5 obavezni
FG-107.5-3 Primijenjena kartografija 5 obavezni
FG-102.5-3 Klimatologija 5 obavezni
FG-103.1-3 Tektonska geomorfologija 5 obavezni
TN-101-3 Terenska nastava I 5 obavezni
EJ-107/I Engleski jezik II 3 izborni
TG-114-3 Grafičke metode i modeli u geografiji 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-203.2-3 Egzogena geomorfologija 5 obavezni
FG-204.1-3 Hidrografija kopna 5 obavezni
FG-205-3 Biogeografija 5 obavezni
GE-202-3 Uvod u geoekologiju 5 obavezni
GIS-202-3 Geoinformatika 5 obavezni
FG-207.4-3 Fizičkogeografsko rejoniranje i kartiranje 2 izborni
FG-204.12-3 Primijenjena hidrografija 3 izborni

 

ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
FG-204.2-3 Okeanografija 5 obavezni
DG-202-3 Demogeografija 5 obavezni
T-206-3 Opća turistička geografija 5 obavezni
GIS-211-3 GIS 5 obavezni
DG-201.1-3 Opća ekonomska geografija 5 obavezni
TN-202-3 Terenska nastava II 3 izborni
FG-207.6-3 Tematsko kartiranje 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
DG-307-3 Urbana i ruralna geografija 5 obavezni
GE-301.4-3 Uzroci geoekoloških neravnoteža 5 obavezni
RG-301.1-3 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine I 5 obavezni
T-335-3 Ekonomika turizma 5 obavezni
T-312-3 Turizam i globalizacija 5 obavezni
T-301.5-3 Turistička valorizacija prirodnogeografske sredine 3 izborni
GE-301.10-3 Prostorno-planerska praksa u geoekologiji i turizmu I 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
RG-301-3 Geografska regionalizacija >5 >obavezni
GE-301.2-3 Ugroženi geokompleksi životne sredine 5 obavezni
T-314-3 Turističke regije svijeta 5 obavezni
RG-303.2-3 Regionalna geografija Bosne i Hercegovine II 5 obavezni
T-311-3 Turizam i privreda 5 obavezni
T-301.6-3 Turistička valorizacija društvenogeografske sredine 3 izborni
TN-303-3 Terenska nastava III 2 izborni

 

ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-401.1-3 Turizam i zaštita životne sredine 5 obavezni
T-409-3 Turistički potencijali Bosne i Hercegovine 5 obavezni
T-437-3 Menadžment u turizmu 5 obavezni
GE-407-3 Metodologija geoekoloških istraživanja 5 obavezni
T-408-3 Prostorno upravljanje turističkim destinacijama 5 obavezni
GE-401.11-3 Prostorno-planerska praksa u geoekologiji i turizmu II 3 izborni
T-401.4-3 Praktikum iz turizma 2 izborni
ŠIFRA NASTAVNI PREDMETI ECTS STATUS
GE-401.6-3 Geoekološki problemi Bosne i Hercegovine 5 obavezni
TG-402-3 Uvod u naučno-istraživački rad 5 obavezni
GE-401.8-3 Prirodni resursi i njihova zaštita 5 obavezni
RPP-430-3 Geoekološki i turistički aspekti u regionalnom i prostornom planiranju 5 obavezni
TG-412-3 Završni rad I ciklusa studija 5 obavezni
TN-404-3 Terenska nastava IV 3 izborni
DG-402.5-3 Kulturološki aspekt stanovništva 2 izborni