Akademski kalendar

Akademski kalendar Univerziteta u Sarajevu (prečišćeni tekst) za akademsku 2021/2022. godinu  dostupan je na sljedećem linku:

Akademski kalendar UNSA 2021/2022.

Akademski kalendar Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za akademsku 2021/2022. dostupan je na sljedećem linku:

Akademski kalendar PMF-a 2021/2022.