PMF - Odsjek za geografiju

Dopunski rok za upis na II ciklus studija

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati da će se u periodu od 13.10.2021. do 21.10.2021. godine  vršiti predaja dokumenata za dopunski upisni rok u prvu godinu drugog ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu.

Svi kandidati moraju prethodno biti registrovani na sistem eUNSA https://upis.unsa.ba/.

Kandidati su dužni predati odgovarajuće dokumente na studentsku službu Prirodno-matematičkog fakulteta u navedenom periodu u terminu od 11:00 – 14:00 h:

  • prijava na Konkurs/zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,
  • diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi priložiti uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su prethodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu priložiti potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu i
  • dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

Slobodna mjesta za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u studijskoj 2021/2022.godini – dopunski upisni rok:

 

Predviđeno trajanje drugog ciklusa studija

(godine i ECTS)

 

Broj studenata

Redovni

studij – troškove studija snosi Osnivač

Redovni  studij – troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij

DL

Strani državljani

Ukupno

Nastavnički smjer

1 (60 ECTS)

2

8

4

14

Regionalno i prostorno

planiranje

1 (60 ECTS)

4

8

5

1

18

Turizam i zaštita

životne sredine

1 (60 ECTS)

0

9

3

1

13

Ukupno

6

25

12

2

45