PMF - Odsjek za geografiju

Drugi prijavni rok za upis na I ciklus studija na Odsjek za geografiju u ak. 2019/2020. godini

Prijave za upis na I ciklus studija na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u ak. 2019/2020. godini predaju se od 26. augusta do 13. septembra 2019. godine.

 

Slobodna mjesta

Broj slobodnih mjesta za sva tri studijska usmjerenja na Odsjeku za geografiju nalazi se u sljedećoj tabeli:

Predviđeno trajanje prvog ciklusa studija i ECTS krediti

Broj studenata

Redovni studij – troškove studija snosi Osnivač

Redovni studij – troškove studija snose sami studenti

Vanredni studij

Distance learning (Učenje na daljinu)

Strani državljani

Ukupno

Nastavnički smjer

4 godine

240 ECTS

9

10

5

1

25

Smjer Regionalno i prostorno planiranje

4 godine

240 ECTS

6

20

4

1

31

Smjer Turizam i zaštita životne sredine

4 godine

240 ECTS

0

11

9

1

21

Ukupno Odsjek za geografiju

4 godine

240 ECTS

15

41

18

3

77

 

Prijava na konkurs

Prijave na konkurs se predaju na šalteru studentske službe u prizemlju niske zgrade Prirodno-matematičkog fakulteta u periodu od 26. augusta do 13. septembra 2019. godine od 10:00 do 14:00 h.

Tokom prijave studenti obavezno prilažu uplatnicu na iznos od 40,00 KM. Broj žiro-računa fakulteta: 1411965320008475. Svrha uplate: Prijava na konkurs za upis na PMF – Odsjek za geografiju.

Primjer uplatnice:

sva označena polja zvjezdicom i crvenom bojom obavezno popuniti!

Kandidati uz predočenje uplatnice na šalteru Studentske službe fakulteta preuzimaju i popunjavaju zahtjev za upis i prilažu sljedeću dokumentaciju:

  • prijavana na Konkurs / zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek/smjer na koji konkurira,
  • original ili ovjerena kopija svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda da je postupak ekvivalencije u toku)
  • original ili ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj školi
  • original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu
  • druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima (posebna priznanja, nagrade, pripadnost kategoriji, dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja).

 

Napomena: Sve potrebne dokumente potrebno je kopirati i ovjeriti za vlastite potrebe jer se nakon prijave na Konkurs neće moći podizati na revers!

 

Kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata

Kriteriji i mjerila za rangiranje kandidata na rang listama za upis u I godinu I ciklusa studija na jedan od odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

Rangiranje kandidata izvršit će se prema „Odluci“ koja je data u Konkursu za upis studenata na Univerzitetu u Sarajevu za akademsku 2019/2020. godinu i to prema Članu 2. stav 2. Odnosno Član 4. stav 2.koji se odnosi na rangiranje kandidata prema kriteriju kada nije predviđeno polaganje prijemnog ispita.

Predmeti srednjoškolskog obrazovanja značajni za studij geografije su: maternji jezik, geografija, strani jezik i matematika.

Tekst kompletnog Konkursa za upis na fakultetima Univerziteta u Sarajevu sa odlukom o kriterijima i mjerilima za redosljed prijavljenih kandidata objavljen 07. juna 2019. godine možete pogledati ovdje.

 

Upis na studij

Kandidati koji ostvare pravo upisa na neki od smjerova Prirodno-matematičkog fakulteta uplaćuju sljedeći iznos školarine:

1.Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Redovni studij – troškove studija snosi osnivač – 100,00 KM.

2.Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Redovni studij – troškove studija snosi sam student – 1200,00 KM.

3.Kandidati koji su ostvarili pravo upisa u statusu Vanredni studij – 900,00KM.

4.Kandidati iz posebnih kategorija (dijete šehida, poginulog borca, ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete bez oba roditelja) su oslobođeni plaćanja školarine osim vanrednih studenata).