PMF - Odsjek za geografiju

Georegnet ljetna škola u Pečuhu

Ljetna škola, čija je ovogodišnja tema vezana za istraživanje različitih načina razvoja malih gradova u Srednjoj i Istočnoj Evropi, održat će se na Univerzitetu u Pečuhu, u organizaciji Prirodno-matematičkog fakulteta, Instituta za Geografiju u periodu od 01.7.2024. do 06.7.2024. godine.

Rok za prijavu  je  do 19.4.2024. godine, a organizatori su omogućili i naknadnu prijavu do 30.4.2024. godine.

Studenti i nastavno osoblje, koji žele da učestvuju u ovim aktivnostima, treba da se jave organizatoru, a službena prijava obavlja se preko CEEPUS programa matičnih institucija. Za sve druge informacije javiti se prof. dr. Aidi Korjenić, koordinatoru CEEPUS programa Odsjeka za geografiju.

Pozivna pisma možete pronaći na linkovima https://geografija.pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2024/04/Georegnet-Summer-School-24-Save-the-date.pdf i https://geografija.pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2024/04/12th-International-Georegnet-Summer-School_call-leaflet.pdf.