PMF - Odsjek za geografiju

GEOREGNET Ljetna škola

GEOREGNET Ljetna škola, u okviru CEEPUS programa za 2023. godinu, održat će se u Zadru, Hrvatska, od 04.09. do 15.09.2023. godine. Glavna tema ove godine jeste “Regionalni razvoj i klimatske promjene – geografske perspektive”. Sve prijave se podnose putem CEEPUS sistema, a krajnji rok za prijavu je 30.04.2023. godine.

Za više informacija obratiti se koordinatoru za CEEPUS program na Odsjeku za geografiju Univerziteta u Sarajevu – Prirodno – matematičkog fakulteta, prof. dr. Aidi Korjenić.

http://geografija.pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/03/ceepus_summer_school3091.pdf
http://geografija.pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/03/CEEPUS-ljetna-skola-1-poziv3092.pdf