PMF - Odsjek za geografiju

Informacija o II upisnom roku

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija i stručnog studija provodit će se isključivo u online režimu putem Informacionog sistema eUNSA (www.upis.unsa.ba) u drugom prijavnom roku od 29. 08. do 16. 09. 2022. godine.

 

Konkurs i dodatne informacije mogu se naći na linku , informacije o upisu na I roku  možete naći na linku.

 

Slobodna mjesta nakon I upisnog roka možete naći na linku.