PMF - Odsjek za geografiju

Konačne rang liste drugog prijavnog roka i upis primljenih kandidata na I ciklus studija na Odsjeku za geografiju

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u drugom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija.

Preliminarne rang liste možete pogledati na web stranici PMF-a.

Svi kandidati koji su ostvarili pravo na upis u ak.2019/2020.godinu u drugom konkursnom roku obavezni su dostaviti originalne dokumente (ukoliko iste nisu već predali tokom prijave na konkurs) i izvršiti upis najdalje do petka, 27.09.2019.godine, do 14 sati.

Kandidat koji ne dostavi originalna dokumenta i ne izvrši upis u naznačenom roku smatraće se da je odustao od upisa na studijski program na koji je aplicirao.

Originalni dokumenti predaju se na studentskoj službi fakulteta radnim danom u periodu od 10 do14 sati.

Detaljnije informacije o potrebnim dokumentima i terminima za upis su oglašeni na oglasnim pločama i web stranici PMF-a.

Kandidati koji žele podići svoje dokumente to mogu izvršiti od 23.09.2019. do 27.09.2019. godine svakim radnim danom periodu od 10:00-13:00 u studentskoj službi fakulteta.