PMF - Odsjek za geografiju

Konačne rang liste drugog prijemnog roka za upis na I ciklus studija

Konačne rang liste drugog prijemnog roka za upis na I ciklus studija dostupne su na linku.

Napominjemo svim kandidatima koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu da će se upis vršiti u periodu od srijede (23.09.2020.) do petka (01.10.2020.) na studentskoj službi u vrijeme od 10,00 do 14,00 sati. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis su obavezni dostaviti originale uplaudovanih dokumenata fakultetu i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da su odustali od upisa na studijski program za koji su aplicirali, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis, do popunjavanja odobrene kvote.

Detaljne informacije o postupku upisa i nabavci upisnog materijala se nalazi na linku.