PMF - Odsjek za geografiju

Konačne rang liste za upis na I ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini u prvom upisnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Prirodno-matematičkog fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini. Konačne rang liste za Odsjek za geografiju dostupne su ovdje.

Napominjemo svim kandidatima koji su stekli pravo upisa na svim studijskim smjerovima i programima na Prirodno-matematičkom fakultetu da će se upis vršiti u periodu od četvrtka (16.07.2020.) do petka (24.07.2020.) na studentskoj službi u vrijeme od 10,00 do 14,00 sati. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis su obavezni dostaviti originale uplaudovanih dokumenata fakultetu i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da su odustali od upisa na studijski program za koji su aplicirali, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis, do popunjavanja odobrene kvote. Detaljne informacije o postupku upisa i nabavci upisnog materijala možete pronaći ovdje.