PMF - Odsjek za geografiju

Konačne rang liste drugog prijavnog roka za upis na II ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u drugom konkursnom roku u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini.

Informacije i obavještenja sa linkom za konačne rang liste u drugom konkursnom roku za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija možete pogledati ovdje.