PMF - Odsjek za geografiju

Konačne rang liste za upis na II ciklus studija

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini, objavljene su na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2019/2020. godini.

Konačne rang liste možete pogledati na slijedećim linkovima:

za smjer Nastavnički ovdje,

smjer Regionalno i prostorno planiranje ovdje,

za smjer Turizam i zaštita životne sredine ovdje.