PMF - Odsjek za geografiju

Konačne rang liste za upis u prvu godinu I ciklusa studija na sva tri studijska usmjerenja

Konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu stručnog studija u studijskoj 2019/2020. godini u prvom prijavnom roku, objavljene su na oglasnoj ploči  i web stranici Fakulteta, a u skladu sa uslovima Konkursa za upis studenata u prvu godinu I ciklusa studija.

Detaljne informacije i obavještenja sa linkom za konačne rang liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija možete nalaze se u nastavku:

za smjer Nastavnički ovdje,

za smjer Regionalno i prostorno planiranje ovdje,

za smjer Turizam i zaštita životne sredine ovdje.

Pozivamo sve kandidate koji su ostvarili pravo na upis u ak.2019/2020. godinu u prvom konkursnom roku dostave originalne dokumente (ukoliko iste nisu već predali tokom prijave na konkurs) najkasnije do ponedjeljka 22. jula 2019. godine do 14 sati. Originalni dokumenti se predaju studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta radnim danom u periodu 10-14 sati.

Kandidat koji ne dostavi originalna dokumenta u navedenom roku smatrat će se da je odustao od upisa na studijski program na koji je aplicirao, a u tom slučaju pravo upisa stječe sljedeći kadidat sa konačne rang-liste u statusu u kojem se bude našao na rang-listi, do popunjavanja odobrene kvote.

 

Napomena:

Dana 23.jula 2019. godine biće objavljene korigovane rang liste na kojim će biti izvršene korekcije vezane za slobodna mjesta zbog kandidata koji su odustali od upisa.

Pozivaju se svi kandidati koji se nalaze na konačnim rang listama da prate dodatna obavještenja vezana za ovu napomenu jer će određeni broj kandidata koji za sada nisu stekli pravo upisa, to pravo ostvariti. Ovi kandidati će objavljivanjem korigovanih konačnih listi biti pozvani da u roku od pet dana dostave originalna dokumenta i tako ostvare pravo na upis.

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa u statusu redovni student-troškove snosi osnivač, i u statusu vanredni student predajom originalnih dokumentata i dostavom ostalih neophodnih dokumenata za upis isti mogu izvršiti u periodu od 15. jula do 19. jula 2019. godine i od 21. augusta do 06. septembra 2019. godine u terminu od 10 do 14 sati.

Kandidati koji su stekli pravo upisa u statusu redovni studenti – troškove snosi sam student i kandidati  koji pravo upisa steknu nakon korigovanih konačni listi a predali su originalna dokumenta do predviđenog roka upis trebaju izvršiti isključivo u periodu od 19. augusta do 06. septembra 2019. godine u terminu od 10 do 14 sati.

Detaljnije informacije o potrebnim dokumentima i terminima za upis su nalaze se na oglasnim pločama i ovdje.

Kandidati koji žele podići svoje dokumente to mogu izvršiti od 15. jula 2019. do 19.jula 2019. godine svakim radnim danom periodu od 10:00 do 13:00 u studentskoj službi Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

Šef Odsjeka za geografiju:

Prof. dr. Nusret Drešković