PMF - Odsjek za geografiju

  /  III ciklus studija   /  Konkurs za upis kandidata na III ciklus studija – doktorski studij na Univerzitetu u Sarajevu – Prirodno-matematičkom fakultetu U DRUGOM UPISNOM ROKU u akademskoj 2023/2024. godini