PMF - Odsjek za geografiju

Nastavlja se saradnja sa hotelom Malak

U zimskom semestru studijske 2020/2021 godine nastavljamo uspješnu poslovnu saradnju sa Malak Regency Hotelom. Studenti treće godine Odsjeka za Geografiju, smjer Turizam i zaštita životne sredine će tokom semestra raditi na projektu pod naslovom: “Wow efekat” kao komparativna prednost na trzistu turizma i ugostiteljstva, dok će studenti četvrte godine raditi na projektu pod naslovom “Strategija za opstanak i napredak pravnih subjekata u turizmu u vanrednim situacijama”. Studenti ce po završetku semestra prezentirati rezultate projekata predstavnicima Malak Regency Hotela. Radujemo se nastavku uspješne poslovne saradnje.