PMF - Odsjek za geografiju

Obavijest o komemoraciji u spomen prof. dr. Emiru Temimoviću

K O M E M O R A C I J A

u spomen prof. dr. Emiru Temimoviću

 

Pozivamo vas da prisustvujete  komemoraciji povodom tragične smrti  prof. dr. Emira Temimovića, koja će se održati u petak, 2.10.2020. godine u 11:00 h u  amfiteatru „Branko Galeb“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.