PMF - Odsjek za geografiju

Obavijest o održavanju 5. Kongresa geografa Bosne i Hercegovine

Poštovane kolegice i kolege geografi,
Obavještavamo Vas da će se 5. kongres geografa Bosne i Hercegovine održati u Sarajevu, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u planiranom terminu, od 18. do 20. novembra 2020. godine.

Održavanje kongresa je planirano istovremeno u dva formata:
– u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta (uz maksimalno poštivanje naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva i preporuka Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine),
– online putem web platforme.

Rok za prijavu sažetaka: 20. oktobar 2020.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: 25. oktobar 2020.
Rok za registraciju i plaćanje:  05. novembar 2020.
Rok za dostavljanje radova 15. decembar 2020.

Obrazac za prijavu i slanje sažetka, te upute za plaćanje kotizacije su dostupni na web stranici
geodrustvo.ba

Za sve dodatne informacije obratite se na e-mail: geografija@pmf.unsa.ba ili geografskodrustvofbih@gmail.com

NAPOMENA: Imajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Geografsko društvo u FBiH, prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije vezane za putovanja. U slučaju pogoršanja situacije, 5. kongres geografa Bosne i Hercegovine će se održati isključivo u online režimu.

Obavijest o održavanju Kongresa možete vidjeti i na linku, a aktivnosti vezane za održavanje Kongresa možete pratiti i na web stranici Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine.