PMF - Odsjek za geografiju

Obavijest o predavanju dr.sc. Tene Božović

Obavještavamo vas da će Tena Božović, doktor nauka menadžmenta u turizmu, održati predavanja na Odsjeku za geografiju u terminu nastave iz predmeta Turistička valorizacija društvenogeografske sredine.
Predavanja će se održati online putem Microsoft teams platforme.
Od 2013. do 2017. godine dr. Tena Božović je bila angažovana na HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu, Miločer kao viši asistent i Allgonquin College – Canada kao nastavnik na brojnim predmetima iz oblasti turizma. Od 2017. godine obnaša funkciju zamjenika Izvršnog direktora – ovlašćenja izvršnog direktora u A.D. “Luka Kotor“-Kotor.
Predavanja će se održati u dva termina:
  • 07.05.2021. u 10:15h: Sprečavanje degradacije i sanacija turizmom ugroženih destinacija; održivi turizam – kooperacija zajednice i turizma, održavanje infrastrukture – studija slučaja Crna Gora, 
  • 28.05.2021. u 10:15h: Značaj planiranja u turizmu, noseći kapaciteti.
Ukoliko neko želi prisustvovati navedenim predavanjima (pored studenata koji imaju nastavu iz navedenog predmeta i predmetnih nastavnika), molimo vas da se obratite doc.dr. Amri Čaušević kako bi vas dodala u tim predmeta (Microsoft teams).