PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje informacija o broju studenata koji dolaze iz porodica sa troje i više djece koji se školuju na Univerzitetu u Sarajevu

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI DOLAZE IZ PORODICA SA TROJE I VIŠE DJECE KOJI SE ŠKOLUJU NA UNIVERZITETU U SARAJEVU DA SE NAJKASNIJE DO ČETVRTKA 20.07.2023.GODINE JAVE U STUDENTSKU SLUŽBU SA INFORMACIJAMA PREMA DOPISU U PRILOGU.

PRILOG

INFORMACIJE JE POTREBNO DOSTAVITI NA EMAIL stsluzba@pmf.unsa.ba .