PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o dodatnom ispitnom terminu

Prijava za dodatni septembarski ispitni termin će se vršiti online popunjavanjem upitnika kojeg možete naći na sljedećem linku: https://forms.gle/b4d2rmAXa9j7otUA7

Ispitni termini će se održati prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama odsjeka.

Studenti su dužni najkasnije dva dana prije ispita popuniti gore navedeni online anketni upitnik, a na dan ispita je obavezno donijeti popunjenu ispitnu prijavu.

Prijava za ispit se može popuniti i preuzeti sa linka http://eprijava.unsa.ba/index/.