PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o dodatnom (oktobarskom) roku

Obavještavaju se studenti Prirodno-matematičkog fakulteta da ukoliko se, na XI hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je zakazana za 05.10.2020. godine, usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, odobri dodatni ispitni termin u septembarskom ispitnom roku ili ukoliko se zaprimi odgovarajuća odluka Senata Univerziteta u Sarajevu, isti će biti održan prema slijedećem rasporedu:

Prijava ispita: utorak, 06.10.2020. putem studentske službe u terminima od 10:00-14:00

Ispit: srijeda, 07.10.2020. u terminima koji će biti oglašeni na web-stranicama odsjeka

Studenti preuzimaju prijavu na web stranici UNSA http://eprijava.unsa.ba/index/prijavaispita, te u naznačenom terminu trebaju predati popunjenu prijavu za polaganje samo jednog predmeta.