PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o postupku upisa kandidata koji su stekli pravo upisa na drugi ciklus studija u akademskoj 2022/2023. godini

Upis će se vršiti od 10.10.2022. /pon/ – 14.10.2022. /pet/

u Studentskoj službi od 10h-14h

 

POTREBNO:

Upisni materijal (prema Instrukciji za uplate na sljedećem linku: LINK

PREDATI:

  1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na upisni list)
  2. Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na LINK i na oglasnim pločama Fakulteta)
  3. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu (Ul. Patriotske lige 36, od 7:30h – 15:30h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA LINK

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

  1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
  2. Nostrificirane dokumente o prethodno završenom obrazovanju

 

V A Ž N O !!!

DJECI ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA, DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I DJECI BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU UPISANI U SVIM STATUSIMA I KOJI SE UPISUJU PRVI PUT U ODREĐENU STUDIJSKU GODINU, TROŠKOVE UPISNINE SNOSI OSNIVAČPRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA.

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

 KONAČNE RANG LISTE – II CIKLUS STUDIJA

U Sarajevu, 07.10.2022.godine                                                                                                                        

IZ DEKANATA