PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o postupku upisa kandidata koji su stekli pravo upisa na prvi ciklus studija i stručni studij u akademskoj 2022/2023. godini u drugom konkursnom roku

Upis će se vršiti od 26.09.2022. /pon/ – 30.09.2022. /pet/ u Studentskoj službi od 10h-14h

 

POTREBNO:

 

  1. Upisni materijal (prema Instrukciji za uplate na sljedećem linku: https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/07/Upisni-materijal-za-brucose-instrukcija-za-uplatu.pdf i na oglasnim pločama Fakulteta)
  2. PREDATI:

2.1. Čitko popunjen indeks, upisni materijal i 2 fotografije veličine 4×6 cm (jednu nalijepiti u indeks, drugu na  upisni list)

2.2. Uplatnice na ime troškova upisnine (prema Instrukciji o načinu uplate koja se nalazi na linku https://pmf.unsa.ba/studentska-sluzba/#instrukcije-o-nacinu-uplate  i na oglasnim pločama Fakulteta )

3.2. Ljekarsko uvjerenje isključivo iz Zavoda za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu  (Ul. Patriotske lige 36, od 8h – 14h)  /redovni i redovni-samofinansirajući studenti/

 

SVI STUDENTI SU DUŽNI UPLATITI NAKNADU ZA KORIŠTENJE BIBILIOTEKE I INFORMATIČKE OPREME, KAO I NAKNADU ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA PREMA INSTRUKCIJI: https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2021/03/Uplatnice-ISSS-biblioteka-i-osiguranje-primjerak-new.pdf

 

STUDENTI KOJI SE NE UPIŠU U GORE NAVEDENOM PERIODU SMATRAT ĆE SE DA SU ODUSTALI OD UPISA NA DATI STUDIJSKI PROGRAM PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA.

 

STUDENTI  KOJI NISU DRŽAVLJANI BIH OBAVEZNO TREBAJU DONIJETI:

  1. Prijavu ili Rješenje o mjestu boravka u BiH
  2. Nostrificirane dokumente o završenom srednjem obrazovanju

 

VAŽNO!

DJECI ŠEHIDA, POGINULIH BORACA, RATNIH VOJNIH INVALIDA, DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I DJECI BEZ OBA RODITELJA, KOJI SU UPISANI U SVIM STATUSIMA I KOJI SE UPISUJU PRVI PUT U ODREĐENU STUDIJSKU GODINU, TROŠKOVE UPISNINE SNOSI OSNIVAČ. (NE ODNOSI SE NA STRUČNI STUDIJ “INFORMACIONE TEHNOLOGIJE”)PRILIKOM UPISA JE POTREBNO DOSTAVITI VALIDNU POTVRDU O PRIPADNOSTI POSEBNIM KATEGORIJAMA.

 

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI

 

U Sarajevu, 26.09.2022.godine       

 

IZ DEKANATA