PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje o upisu studenata u ak. 2023/2024. godinu

Ovjera ljetnog i upis u zimski semestar vršit će se od 11.9.2023. do 29.9.2023. u Studentskoj službi od 10-14h.

POTREBNO:

  1. Upisni materijal: 2 Semestralna lista za ovjeru i upis semestra i 2 Obrasca ŠV 20 (kupuju se u Studentskoj službi uz predočenu uplatnicu uplaćenu prema instrukciji za uplate sa oglasne ploče i web stranice Fakulteta)
  2. Dokaz o izvršenim uplatama za školarinu, troškove korištenja biblioteke, korištenje Informacionog sistema i opcionalno osiguranje studenata (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama)

   

Više na: https://pmf.unsa.ba/studentska-sluzba/#instrukcije-o-nacinu-uplate

 

IZNOS UPISNINE I ŠKOLARINE NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA:

 

  1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 100 KM

Vanredni: Uplata od 900 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.

  1. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 200 KM

Vanredni studenti i Redovni-samofinansirajući studenti: Uplata od 200 KM + 100       KM po nepoloženom ispitu (odnosi se i

i na završni rad) – s tim da ukupan iznos  (uključujući i upisninu) ne može preći iznos školarine. 

 

IZNOS UPISNINE I ŠKOLARINE NA DRUGOM CIKLUSU STUDIJA

  1. STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU ODGOVARAJUĆU GODINU STUDIJA:

Redovni:  Uplata od 130 KM

Vanredni: Uplata od 1000 KM

Redovan-samofinansirajući: Uplata od 1200 KM.

  1. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU:

Redovni: Uplata od 260 KM

Vanredni studenti i Redovni-samofinansirajući studenti: Uplata od 260 KM + 100 KM po nepoloženom ispitu (odnosi se i

i na završni rad) – s tim da ukupan iznos (uključujući i upisninu) ne može preći iznos školarine.

APSOLVENTI PO BOLONJI KOJI PRVI PUT OSTVARUJU STATUS APSOLVENTA

  • Uplata na ime troškova korištenja biblioteke, korištenja Informacionog sistema i opcionalno uplata za osiguranje studenata.

APSOLVENTI PONOVCI (studenti po Bolonji), a nisu izvršili sve obaveze, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ (studenti po starom NPP-u), zadržavaju pravo polaganja ispita, odnosno preostalih nastavnih obaveza uz finansijsku naknadu u visini od 100 KM za svaki nepoloženi ispit, uključujući i Diplomski rad, do Zakonski utvrđenog roka.     

NAPOMENE:

  1. Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedanput obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status. Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta.
  2. Studenti nemaju pravo prenošenja nepoloženih ispita iz prve u treću i iz druge u četvrtu godinu studija!
  3. STUDENTI POSEBNE KATEGORIJE U STATUSU SAMOFINANSIRAJUĆI (NA PROGRAMIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA KS) A KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U KANTONU SARAJEVO (djeca šehida, poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca bez oba roditelja) PRILIKOM UPISA U PRVU GODINU STUDIJA NE PLAĆAJU UPISNINU NI ŠKOLARINU.

STUDENTI POSEBNE KATEGORIJE PRILIKOM OBNOVE GODINE, A KOJI SU UPISALI STUDIJ PREMA RANIJEM ZAKONU (iz svih kantona), OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA DO 100,00 KM PO NEPOLOŽENOM ISPITU, TE PLAĆAJU SAMO IZNOS UPISNINE – OBNOVE ZA PRVI CIKLUS STUDIJA 200,00 KM, ODNOSNO 260,00 KM ZA DRUGI CIKLUS STUDIJA.

Više informacija: LINK (Uputstvo o plaćanju upisnina i školarina)

MOLIMO STUDENTE DA ISPRAVNO POPUNE UPLATNICE JER POGREŠNO IZVRŠENE UPLATE NEĆEMO MOĆI PRIHVATITI KAO DOKAZ O UPLATI !

UPUTSTVO O PLAĆANJU UPISNINA I ŠKOLARINA NA UNSA