PMF - Odsjek za geografiju

Obavještenje – Ovjera zimskog i upis u ljetni semestar 2022/23. g.

O B A V J E Š T E NJ E

OVJERA ZIMSKOG I UPIS LJETNOG SEMESTRA

U AK. 2022/2023.GODINI

vršit će se u periodu od 13.02.2023. -24.02.2023.godine (10 – 14 sati)

 

 

ZA UPIS I OVJERU POTREBNO:

  1. Indeks
  2. Semestralni listovi za upis i ovjeru (uzimaju se u Studentskoj službi, nakon prethodno izvršene uplate prema Instrukciji za uplate sa web stranice Fakulteta pmf.unsa.ba )
  3. Dokaz o izvršenoj uplati za redovne-samofinansirajuće i vanredne studente, ukoliko školarinu plaćaju u ratama (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama.)

Svi studenti koji školarinu plaćaju u 2 rate, dužni su izvršiti uplatu druge rate prilikom upisa u ljetni semestar.

  1. Upis i ovjera semestara su obavezni za sve studente uključujući i studente apsolvente ponovce. Upis u ljetni semestar nije uvjetovan ovjerom zimskog semestra, što znači da studenti mogu upisati ljetni semestar bez ovjere zimskog semestra ukoliko nemaju sve potrebne potpise predmetnih nastavnika.