PMF - Odsjek za geografiju

Objavljen Zakon o dopuni zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH

U Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine 17.11.2021. godine objavljen je Zakon o dopuni zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine koji poboljšava postojeća zakonska rješenja sa aspekta regionalnog i prostornog planiranja. Izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja donesene su, između ostalog i uz veliko zalaganje menadžmenta Prirodno-matematičkog fakulteta i nastavnika i saradnika Odsjeka za geografiju. Nova zakonska rješenja doprinose ravnopravnijem položaju studenata regionalnog i prostornog planiranja na tržištu rada.

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (osnovna verzija, izmjene i dopune) možete vidjeti na web-stranici Federalnog ministarstva prostornog uređenja:

Zakoni