PMF - Odsjek za geografiju

Objavljena monografija “Geografija Bosne i Hercegovine”

Prošle sedmice izašla je prva ikad kompletna naučna knjiga (monografija), koja se bavi sistematičnim objašnjenjem savremene geografske stvarnosti naše domovine, pod naslovom “The Geography of Bosnia and Herzegovina” u izdanju Springer Nature i pisana je na engleskom jeziku. Autori su profesori našeg Odsjeka: Prof.dr. Haris Gekić, Prof.dr. Aida Bidžan-Gekić, Prof.dr. Nusret Drešković, Prof.dr. Ranko Mirić te prijatelj našeg Odsjeka sa Univerziteta u Pečuhu, Prof.dr. Peter Remenyi.

 

Zaista djelo od historijske važnosti ne samo za bosanskohercegovačku nauku već i za promociju naše zemlje širom svijeta, jer će sasvim sigurno knjiga postati redovan udžbenik na mnogim univerzitetima. Potrebno je istaći da naučno djelo ovakvog tipa ne postoji ni na zvaničnim jezicima naše zemlje. Pokrovitelj izdanja je također i Međunarodna geografska unija čiji logo stoji na koricama knjige.

 

Ovo je prva cjelovita knjiga o geografiji Bosne i Hercegovine, koja na sistematičan način prikazuje njezine najvažnije geografske karakteristike, počevši od geografskog položaja, pa sve do geografskih regija. Bosna i Hercegovina je, nažalost, najpoznatija po ratu u prvoj polovici 1990-ih. Autori se nadaju da će ova knjiga doprinijeti podizanju imidža Bosne i Hercegovine i čitateljima pokazati brojne geografske prednosti i zanimljive potencijale koje posjeduje.

 

Utvrđivanje uzročno-posljedičnih veza i složenosti procesa u geografskom prostoru i čovjekovom okruženju temeljna je zadaća geografije. Uočavanje i smisleno objašnjavanje sukoba prirode i čovjeka, oprez u iskorištavanju i pomno gazdovanje prostorom, zahtijeva temeljni preliminarni rad, koji u svom istraživanju njeguje geografija. U ovoj knjizi prikazane su geografske karakteristike Bosne i Hercegovine i ključni problemi u čijem rješavanju geografska nauka ima veliki značaj.

 

Po svom karakteru knjiga je i naučno-dokumentarna, jer zbog svoje naučne utemeljenosti te visoke informativnosti i povezanosti zasigurno predstavlja interes privrednih, društvenih i političkih subjekata. Knjiga može biti od velike koristi u izradi različitih prostornih i regionalnih planova i projekata, te značajno doprinijeti unaprijeđenju društvenog razvoja u Bosni i Hercegovini.

 

Posebno se ističe važnost knjige za geografe, nastavnike, studente geografije i drugih nauka koji po prvi put imaju priliku upoznati se s Bosnom i Hercegovinom na sistematičan geografski način te stoga knjiga može poslužiti kao univerzitetski udžbenik, također. Nadamo se da će čitatelji širom svijeta kroz knjigu bolje upoznati geografsku stvarnost Bosne i Hercegovine, a posebno njene prirodne i kulturne ljepote. Bosna i Hercegovina je po svojim društveno-geografskim karakteristikama svakako u pravom smislu geografski prostor između zapada i istoka.

 

Knjiga se sastoji od ukupno 15 poglavlja grupisanih u 5 dijelova prema sadržaju. Prvi dio se sastoji od dva poglavlja koja se bave geografskim položajem, veličinom, oblikom, prostornim obuhvatom i granicama. Drugi dio posvećen je fizičko-geografskim karakteristikama. Sastoji se od šest poglavlja koja obrađuju geologiju, geotektoniku, geomorfologiju, klimu, vodu, tlo, floru, faunu i zaštićena područja. Treći dio bavi se humanom geografijom i sastoji se od 4 poglavlja počevši od historijske geografije, preko političke geografije, geografije stanovništva do urbane i ruralne geografije. Četvrti dio sadrži glavne ekonomske karakteristike Bosne i Hercegovine objašnjene u dva poglavlja, prirodni resursi i ekonomski razvoj. Posljednji dio se bavi regionalizacijom i regijama Bosne i Hercegovine.