PMF - Odsjek za geografiju

Odbrana doktorske disertacije – Boris Avdić, MA

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

O B J A V L J U J E

Boris Avdić, MA, viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student Doktorskog studija „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Geografija u obrazovanju, braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Primjena GIS-a u savremenom nastavnom procesu iz regionalne geografije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini“ dana 10. 09. 2020. godine (četvrtak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 201/II, sa početkom u 11:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Iz Dekanata Fakulteta