PMF - Odsjek za geografiju

Odbrana doktorske disertacije Borisa Avdića, MA

Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje da će EBoris Avdić, MA, viši asistent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student Doktorskog studija „Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju“ na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu – Geografija u obrazovanju, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Primjena GIS-a u savremenom nastavnom procesu iz regionalne geografije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini“ dana10. 09. 2020.godine (četvrtak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 201/II,sa početkom u 11: 00sati. Odbrana doktorske disertacije je javna.