PMF - Odsjek za geografiju

Odbrana doktorske disertacije Amre Bande, MA

Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljuje da će Amra Banda, MA, viša asistentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Atrakcijska osnova planinskog prostora Bosne i Hercegovine kao podloga za razvoj selektivnih oblika turizma“ dana 10. 07. 2020. godine (petak) na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali 611/VI, sa početkom u 11:00 sati. Odbrana doktorske disertacije je javna.