PMF - Odsjek za geografiju

Odbrana projekata/teme doktorske disertacije mr. Muniba Osmanović

Mr Muniba Osmanović, studentica III ciklusa – doktorskog studija na Odsjeku za geografiju Univerziteta u Sarajevu – Prirodno-matematičkog fakulteta, branit će projekat/temu doktorske disertacije pod naslovom:

˝Procjena geodiverziteta i biodiverziteta u svrhu uspostave nacionalnog parka Ravan planina-Zvijezda-Smolin-Konjuh˝

dana 26.6.2024. godine (srijeda), u 09:30h u sali 611. Odbrana projekta doktorske disertacije je javna.