PMF - Odsjek za geografiju

Odluka COVID – 19

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom virusa COVID-19 na području FBiH od 16.03.2020. godine, te Preporuke za poslodavce i radnike Vlade FBiH od 16.03.2020. godine, a u cilju prevencije širenja zaraze, te zaštite radnika Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa uputstvom za postupanje Rektorata i podorganizacionih jedinica od 01.04.2020. godine i Zaključcima Senata Univerziteta u Sarajevu od 11.03.2020. godine donosi se Odluka koju možete pročitati ovdje