PMF - Odsjek za geografiju

Odluka o početku nastave

Na osnovu odluke Vijeća fakulteta Koordinacioni odbor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na sjednici održanoj 09.10.2020. godine donio je Odluku da nastava na svim studijskim godinama I ciklusa studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2020/2021. godini počinje u utorak 13.10.2020. godine.

Nastava će se realizovati u skladu sa objavljenim rasporedima po odsjecima Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Odluku možete vidjeti i na linku.