PMF - Odsjek za geografiju

Online prezentacija Odsjeka za geografiju za buduće studente

Dragi učenici, budući studenti,

kako bi vam pružili osnovne informacije o studiju i studijskim programima na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i ove godine smo, uprkos specifičnoj situaciji uzrokovanoj globalnom pandemijom, odlučili organizovati prezentaciju naših studijskih programa i mogućnosti studiranja na Prirodno-matematičkom fakultetu. Prezentacija će se ovog puta održati u online okruženju, putem aplikacije MS Teams, u srijedu 23.03. u periodu 10:00-11:00 i 15:00-16:00 h.

Budući studenti će dobiti osnovne informacije o studiju i studijskim usmjerenjima, uslovima za upis, mogućnostima zapošljavanja, te imati priliku da razgovaraju sa nastavnicima i asistentima, bivšim i sadašnjim studentima i dobiju odgovor na sva pitanja koja se tiču studiranja na Odsjeku za geografiju.

Svi zainteresovani učenici mogu se prijaviti za učešće tako što će popuniti prijavni formular putem linka.