PMF - Odsjek za geografiju

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra

Ovjera zimskog i upis ljetnog semestra u ak. 2020/2021.godini vršit će se u periodu od 10. februara 2021. do 01. marta 2021. godine (10 – 13 sati).

Za upis i ovjeru potrebno:

Indeks

Semestralni listovi za upis i ovjeru (mogu se kupiti u zgradi Univerziteta u Sarajevu, adresa: Obala Kulina bana 7)

Dokaz o izvršenoj uplati za redovne – samofinansirajuće i vanredne studente, ukoliko školarinu plaćaju u ratama (Uplatu izvršiti po Instrukciji o načinu studentskih uplata oglašenoj na web stranici Fakulteta i oglasnim pločama.)

a) Svi studenti koji školarinu plaćaju u 2 rate, dužni su izvršiti uplatu druge rate prilikom upisa u ljetni semestar.

b) Studenti koji školarinu plaćaju u 3 rate, posljednju treću ratu mogu izvršiti prilikom upisa u ljetni semestar, dok su studenti koji nisu izvršili uplatu druge rate do 31.12.2020.godine dužni izvršiti uplatu prilikom upisa u ljetni semestar i mogu uplatiti ujedno i treću posljednju ratu.

Upis i ovjera semestara su obavezni za sve studente izuzev studenata koji imaju status apsolventa.

Sarajevo, 05.02.2021. godine