PMF - Odsjek za geografiju

Polaganje ispita bez prijave

Koordinacioni odbor PMF-a na sjednici održanoj 27.01.2022. godine donio je zaključak kojim se omogućuje da studenti koji iz tehničkih razloga nisu mogli prijaviti ispite putem sistema eUNSA, mogu pristupiti polaganju ispita uz obavezu predmetnog nastavnika da u prelaznom periodu dok informacioni sistem ne bude u potpunosti osposobljen omogući studentima izlazak na ispit bez prijave.

Zaključak Koordinacionog odbora PMF-a od 27.01.2022. godine