PMF - Odsjek za geografiju

Poziv za akademsko nastavno osoblje i za studente

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu (UPS!) u saradnji s COI „Step by Step“ objavljuje poziv studentima i studenticama za prijavu i sudjelovanje  u dvodnevnom trening programu Asistivna tehnologija u funkciji unapređenja kvalitete života i studiranja. Dvodnevni trening bit će realiziran u srijedu, 06.9.2023. i četvrtak, 07.9.2023. u terminu od 09:00 do 12:30 u Sali Senata – Rektorat Univerziteta u Sarajevu. Prijave za sudjelovanje potrebno je izvršiti do utorka, 05.9.2023. do 12:00 sati na mail adrese: ured@unsa.ba ili amina.ribic@unsa.ba. Više informacija možete pronaći na linku.

Drugi poziv namijenjen je akademskom nastavnom osoblju za prijavu i sudjelovanje u dvodnevnom trening programu  Asistivna tehnologija u funkciji unapređenja kvalitete podučavanja i studiranja. Dvodnevni trening bit će realiziran u utorak, 12.9.2023. i srijedu, 13.9.2023. u Sali Senata – Rektorat Univerziteta u Sarajevu. Prijave za sudjelovanje potrebno je izvršiti do ponedjeljka, 11.9.2023. do 12:00 sati na mail adrese: ured@unsa.ba ili amina.ribic@unsa.ba. Više informacija možete pronaći na linku.