PMF - Odsjek za geografiju

Poziv za učešće u ljetnoj školi

Trinaesta balkanska ljetna škola održaće se 27.09 – 1.10. 2021. u Albaniji, a domaćin je Zavod za statistiku Albanije (INSTAT) u saradnji sa Statistikom Švedske. ­­­­­­­­­­­­­­­­U slučaju da to ne bude moguće zbog situacije s Kovidom, organizatori zadržavaju pravo da se Ljetnu škola održi onlajn.
Za učešće u ovogodišnjoj školi pozivaju po tri učesnika iz svake od statističkih institucija u BiH. Ove godine, koja je trebala biti popisna godina u regiji, glavna tema Ljetne škole je: „Popisi u statistici: Metodologija i obrada podataka za proizvodnju indikatora monitoring Ciljeva održivog razvoja (SDG) 2030”.
Tema će pokriti razne elemente koji se odnose na SDG indikatore i koje informacije dobijene iz popisa (i stanovništva i poljoprivrede) se mogu koristiti kao inputi za praćenje napretka SDG-a. Tema je dovoljno široka i očekuju da se prijave i pošalju svoje radove statističari različitih profila (ne samo metodolozi).
Svaki prijavljeni učesnik mora pripremiti i prezentovati rad, 6 – 8 stranica, vezan za glavnu temu.
U priloženom pozivu ćete vidjeti rokove za dostavljanje apstrakta (15.maj), kao i kompletnog rada (draft – 19. jun, finalni rad – 27.jula 2021).