PMF - Odsjek za geografiju

Poziv za učešće u sedmom ITHMC-u

Poštovani,
zadovojstvo nam je pozvati Vas na  7.  po redu  International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC), koji će se održati od 15. do 19.9.2021. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Kongres će biti organiziran na HIBRIDAN način što će omuogućiti fizičko i online učešće. Kongres organiziraju Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet Akdeniz iz Turske i EuropeCongress.
Kongres ima za cilj okupiti vodeće naučnike i istraživače kako bi podijelili svoja iskustva i rezultate naučnih i stručnih istraživanja koja se direkno ili indirekno odnose na sve aspekte izučavaja turizma i hoteljerstva.
Rok za dostavljanje abstracta je 30.8.2021. (uz mogućnost produženja roka 7 dana ukoliko dostavite naslov rada).
Za učesnike sa drugih Odsjeka za geografiju iz Bosne i Hercegovine (osim sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu) dat je popust za plaćanje kotizacije od 50 eura po radu.
Za sve radovove, nakon održanog Kongresa i dvostruke recenzije, autorima će biti ponuđena mogućnost objavljivanja istih u časopisima: Journal of Tourism and Hospitality Management i/ili Geografskom pregledu koji su u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Više informacija o Kongresu, organizaciji, temama, podtemama i objavi radova možete naći na zvaničnoj web stranici Kongresa https://www.ithmc.com/, i web stranicama časopisa: Journal of Tourism and Hospitality Management http://geografija.pmf.unsa.ba/jthm/index.php/en/,  Geografski pregled http://geografskipregled.pmf.unsa.ba/.
Radujemo se Vašem učešću na sedmom International Tourism and Hospitality Management Congress (ITHMC)!
Srdačan pozdrav
Organizacioni odbor Kongresa