PMF - Odsjek za geografiju

Preliminarne rang liste – I ciklusa studija

GEOGRAFIJA – REDOVNI

GEOGRAFIJA – VANREDNI

OBAVJEŠTENJE O PODNOŠENJU PRIGOVORA NA PRELIMINARNU RANG LISTU

Obavještavaju se svi kandidati da prema članu 8, stav 2 Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini, imaju pravo prigovora na preliminarnu rang listu. Prigovor se podnosi lično, putem protokola Prirodno-matematičkog fakulteta (visoka zgrada, treći sprat), na slijedećem obrascu

LINK: https://pmf.unsa.ba/wp-content/uploads/2023/07/Prigovor_na_preliminarnu_rang_listu.pdf

Prigovori se mogu podnijeti u sljedećim terminima

  • Utorak, 11.07.2023. od 9:00 do 14:00
  • Srijeda, 12.07.2023. od 9:00 do 14:00