PMF - Odsjek za geografiju

Preliminarne rang liste za upis na prvi ciklus studija u drugom upisnom roku

Preliminarne rang liste za upis na prvi ciklus studija geografije u drugom upisnom roku u ak.2020/2021. godini dostupne su ovdje.

Na preliminarnu rang-listu kandidati imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana objave iste (16.09.; 17.09. i 18.09. 2020. godine), o kojoj je Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta obavezno donijeti odluku u roku od tri dana (19.09.- 21.09.2020. godine). Odluka vijeća po prigovoru je konačna.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste kandidatkinje/kandidati upućuju preko obrasca koji je dostupan ovdje.