PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita drugi septembarski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim principima (16.09.2022 – 30.09.2022.) u ak. 2021/2022. godini

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ĆE SE VRŠITI PUTEM SISTEMA eUNSA www.eunsa.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 15.09.2022.godine (četvrtak).

SVAKI ISPIT ZA SVAKI PREDMET POJEDINAČNO SE ZATVARA ZA PRIJAVU 1 (jedan) DAN PRIJE ODRŽAVANJA ISPITA.

UKOLIKO NEKI OD PREDMETA NISU PONUĐENI ZA PRIJAVU POTREBNO JE JAVITI SE NA EMAIL ADRESU STUDENTSKE SLUŽBE stsluzba@pmf.unsa.ba KAKO BI BILA OMOGUĆENA PRIJAVA ZA TAJ ISPIT.

 

STUDENTI APSOLVENTI TAKOĐER TREBAJU PRIJAVITI ISPITE PUTEM eUNSA SISTEMA.

 

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba  i to u roku predviđenom za prijavu ispita!