PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita prvi septembarski ispitni rok za studente koji studiraju u skladu s bolonjskim principima (29.8.2022 – 16.9.2022.) u ak. 2021/2022. godini

PRIJAVA ISPITA ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ĆE SE VRŠITI PUTEM SISTEMA eUNSA www.eunsa.ba. ISPITI ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU OD 01.08.2022.godine (ponedjeljak).

SVAKI ISPIT ZA SVAKI PREDMET POJEDINAČNO SE ZATVARA ZA PRIJAVU 2 (dva) DANA PRIJE ODRŽAVANJA ISPITA. UKOLIKO NEKI OD PREDMETA NISU PONUĐENI ZA PRIJAVU POTREBNO JE JAVITI SE NA EMAIL ADRESU STUDENTSKE SLUŽBE stsluzba@pmf.unsa.ba KAKO BI BILA OMOGUĆENA PRIJAVA ZA TAJ ISPIT.

 

STUDENTI APSOLVENTI TAKOĐER TREBAJU PRIJAVITI ISPITE PUTEM eUNSA SISTEMA.

 

NAPOMENA: U slučaju bilo kakvog drugog problema ili poteškoće prilikom prijave ispita, molimo Vas da se javite putem emaila stsluzba@pmf.unsa.ba i to u roku predviđenom za prijavu ispita!