PMF - Odsjek za geografiju

Prijava ispita za drugi septembarski ispitni termin

Na osnovu Člana 64. Zakona o visokom obrazovanju  i člana 161. Statuta Univerziteta u Sarajevu prijava polaganja ispita u drugom septembarskom ispitnom terminu vršit će se dana 23.09.2019.godine (ponedjeljak) na šalterima studentske službe od 10:00 do 14:00 sati.

U naznačenom terminu studenti mogu preuzeti klasične prijave na šalterima Studentske službe i izvršiti prijavu za polaganje samo jednog predmeta.

Drugi septembarski ispitni termin održat će se dana 24.09.2019.godine prema rasporedu koji će biti blagovremeno oglašen na web stranici Fakulteta  (www.pmf.unsa.ba.)